Τρίτη 31 Αυγούστου 2010

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΠΕ ΖΗΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ


Στην κατάθεση της πολυαναμενόμενης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προχώρησε η Ελληνικός Χρυσός για την επένδυσή της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.
Ο προϋπολογισμός της επένδυσης εκτιμάται στο 1 δισ. ευρώ και προβλέπει την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, αλλά και την ίδρυση μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου.
Η εταιρεία έλαβε...........


τον Οκτώβριο του 2009 την έγκριση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία περίμενε στα συρτάρια του υπουργείου από τον Απρίλιο του 2006. Η επόμενη πρόκληση για την Ελληνικός Χρυσός είναι να δει...
τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να παίρνει και αυτή το “πράσινο φως”, διαδικασία που είναι σχετικά δαιδαλώδης μέχρι να ολοκληρωθεί.
Για του λόγου το αληθές, το ΥΠΕΚΑ θα πρέπει στο επόμενο διάστημα να αποστείλει αντίγραφα της μελέτης στα συναρμόδια για την επένδυση υπουργεία (Πολιτισμού, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), αλλά και στο νομαρχιακό συμβούλιο Χαλκιδικής, το οποίο μάλιστα, προτού γνωμοδοτήσει επί του περιεχομένου της μελέτης, θα τη θέσει σε δημόσια διαβούλευση. Στη συνέχεια τόσο τα συναρμόδια υπουργεία όσο και το νομαρχιακό συμβούλιο γνωμοδοτούν προς το ΥΠΕΚΑ, ώστε να ληφθεί και η τελική απόφαση για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την κατάθεση των τεχνικών μελετών για τα επιμέρους έργα.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο, η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων χορηγείται εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος που κατατέθηκε ήταν πλήρης και περιελάμβανε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με απόφαση του ΥΠΕΚΑ, αν λόγω της σοβαρότητας ή της δυσχέρειας του έργου ή της δραστηριότητας δικαιολογείται η παράταση.
Πάντως, όπως έχει αποδείξει η ελληνική πραγματικότητα, τέτοιου είδους αποφάσεις χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο από τρεις μήνες.
Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας σε πλήρη ανάπτυξη προβλέπει την αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή κατά 1.500 άτομα πρωτογενώς και κατά τουλάχιστον 5.000 δευτερογενώς.
Της Μαρίας Μαθιοπούλου - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :