Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Τακτικό Συνέδριο Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στα Ν. Μουδανιά

Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. στην από 3/4/2012 συνεδρίασή του, με την υπ΄ άριθμ. 57η πράξη του και σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35, 36 & 37 του Καταστατικού, αποφάσισε την πραγματοποίηση του 14ου Τακτικού Συνεδρίου, την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 στα ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, στο αμφιθέατρο του κτιριακού συγκροτήματος ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. – Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών.
Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
11:00 π.μ.: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ
11:10 π.μ.: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ

05:30 μ.μ.: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΟΜΙΛΙΕΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΟΥ Δ.Σ.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΤΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
10:30 π.μ.: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ., ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΕΚΛΟΓΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
12:30 μ.μ.: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

το Δ.Σ. της ΟΛΤΕΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια :