Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Εγκρίθηκε ο βιολογικός καθαρισμός της Μ. Παναγίας

Για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής) οδεύει το έργο “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μεγάλης Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη” μετά τη θετική αξιολογησή του.
Το έργο, με προϋπολογισμό 6.460.088,73€, αφορά την κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της Μεγάλης Παναγίας, που περιλαμβάνουν:
• Την κατασκευή του υπολειπόμενου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Μ. Παναγίας, το οποίο έχει μήκος 10,1 χλμ., συμπεριλαμβανομένου ενός αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού μήκους 0,1 χλμ.
• Την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Μ. Παναγίας, μήκους 2,2 χλμ., έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
• Την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. Μ. Παναγίας, δυναμικότητας 4.500 ισοδύναμων κατοίκων. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται σε παρακείμενο στην ΕΕΛ ρέμα.
• Τις υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη κατά την υλοποίηση του έργου.
• Τις δαπάνες ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ. • Δαπάνες για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφών.
• Την χρηματοδότηση για την αγορά της έκτασης για την κατασκευή της ΕΕΛ.
Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής, «το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. Παναγίας σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με την ολοκλήρωση του έργου και την απορρύπανση της λεκάνης του Χαβρία, αναμένεται ότι θα προκύψουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους τομείς της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης και στην προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής».
http://www.gnomihalkidikis.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια :