Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Διακηρύξεις Διαγωνισμών για την αποκομμιδή αποριμμάτων στις παραλιακές ζώνες

Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση υπηρεσιών του προϋπολογισμού των υπ’ αριθμ. 35-36-37/2012 μελετών της Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Νέας Προποντίδας για την εργασία «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ-ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012» αντίστοιχα σύμφωνα με το Π.Δ.28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού......
73.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. έκαστη.
Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας.

Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Καλλικράτειας.

Το κείμενο της προκήρυξης για τη Δημοτική Ενότητα Μουδανιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :