Πέμπτη, 3 Μαΐου 2012

Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. - Σ.Ε.Κ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « Συμμετοχή των ειδικοτήτων έργων τοπίου και περιβάλλοντος του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών και δενδροκομίας της ΕΠΑ.Σ. Μουδανιών στην υλοποίηση δράσης της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής ». ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 323/09-03-2012 έγγραφο του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών.
Αναφορικά με την σχετική παραπάνω επιστολή του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών με αποδέκτη τον Εμμανουήλ Καρρά Αντιδήμαρχο παιδείας, κοινοποιούμενο στο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής, υπογεγραμμένο από τον Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ., την Διευθύντρια της ΕΠΑ.Σ. και τον Διευθυντή του Σ.Ε.Κ., σας αναφέρουμε ότι:

Πράγματι τα εργαστηριακά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων πραγματοποιούνται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και με συγκεκριμένο πρόγραμμα εργαστηριακών ασκήσεων, το οποίο συντάσσουν οι εκπαιδευτικοί και υποβάλλουν στο Σ.Ε.Κ. στις αρχές του σχολικού έτους. Επειδή, είναι αλήθεια, έχουμε διανύσει ήδη μεγάλο μέρος του Β’ τετραμήνου, έχει τη δυνατότητα (;) ο Διευθυντής του Σ.Ε.Κ. να γνωστοποιήσει τον προγραμματισμό αυτόν (υπάρχει;) για να διαπιστωθεί, αφ’ ενός η ένταξη ασκήσεων με στόχο την παραγωγή φυτικού υλικού που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Δήμου και αφ’ ετέρου η αδυναμία για την απαιτούμενη, όπως αναφέρεται, αλλαγή του ώστε να υλοποιηθεί μια δράση αυτού του επιπέδου. Είναι βέβαια γνωστό ότι πραγματοποιήθηκαν τελευταία άλλες (τι επιπέδου;) δραστηριότητες (π.χ. κατασκευή και εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα αιθουσών), που δεν γνωρίζουμε αν είχαν προβλεφθεί ή υλοποιήθηκαν με αλλαγή στον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων συγκεκριμένου τομέα - ειδικότητας. Αναφορικά δε με την πιθανολογούμενη αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μία, συγκεκριμένα στις 19 Μαρτίου. Μερικές, όμως, λεπτομέρειες αναδεικνύουν την αλήθεια. Συγκεκριμένα, όταν στα τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου υποβάλλαμε αυτή την πρόταση – αίτημα στον Γεωπόνο Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. (στο γραφείο του παρουσία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νέων Μουδανιών και συνταξιούχου πλέον προηγούμενου Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ.), πέραν των ενστάσεων που ανέφερε σχετικά με την υποβολή των μαθητών σε εργασίες εκσκαφής, συναίνεσε και πρότεινε την μετάβασή μας επί τόπου με τον Υποδιευθυντή του (Γεωπόνο) για περαιτέρω διερεύνηση και μεθόδευση, επικαλούμενος για τον εαυτό του φόρτο εργασίας. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το Διευθυντή του Σ.Ε.Κ. ο οποίος μάλιστα δήλωσε: «ότι γίνει θα γίνει από τους μαθητές». Η επίσκεψη επί τόπου του παρτεριού πραγματοποιήθηκε άμεσα και με τον Υποδιευθυντή που εξουσιοδοτήθηκε επήλθε συμφωνία – συνεννόηση να του χορηγηθεί τοπογραφικό διάγραμμα για να δοθεί στους μαθητές σαν εργασία η διερεύνηση προτάσεων – λύσεων διαμόρφωσης – φύτευσης στα πλαίσια του μαθήματος ¨Σχεδιασμός φυτοτεχνικών έργων¨ το οποίο διδάσκει. Την επόμενη όμως ημέρα οι δύο παραπάνω Διευθυντές, για άγνωστους σ’ εμάς λόγους, απέρριψαν τη δράση δηλώνοντας ότι δεν θα εμπλακούν τα σχολεία ούτε θα απασχοληθούν οι μαθητές, χωρίς να δίνουν όποια άλλη εξήγηση. Τι άλλαξε; Προέκυψε το ζήτημα του προγραμματισμού των εργαστηριακών ασκήσεων; Γιατί δεν συζητήθηκε η πρόταση αυτή ποτέ στον συγκεκριμένο τομέα όπως έγινε αντίστοιχα με την ανάληψη της προαναφερθείσας υποχρέωσης για την παραγωγή φυτικού υλικού που θα διατεθεί στο Δήμο. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα είναι αυτοί που συντάσουν τον προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων, είναι οι ίδιοι που γνωρίζουν την πορεία υλοποίησης του, είναι και οι πρώτοι που μπορούν και πρέπει να έχουν άποψη για τη δυνατότητα τροποποίησής του. Κρίσιμο παραμένει ακόμη το ερώτημα γιατί δεν συζητήθηκε ποτέ το αίτημα της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, σαν θέμα, στους συλλόγους διδασκόντων που είναι και οι αρμόδιοι να αποφασίζουν για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών – σχολείων. Είναι αρμόδιοι οι Διευθυντές των σχολείων να αποφασίζουν οι ίδιοι - μόνοι τους για τα θέματα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων;

Τα αναγραφόμενα στην επιστολή « … , θεωρούμε ότι η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής … δεν είναι δυνατόν σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει ούτε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ούτε βέβαια και τους συλλόγους διδασκόντων. Επίσης θεωρούμε ανεπίτρεπτο μια συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων, όποια και αν είναι αυτή, να προτρέπει τους εκπαιδευτικούς να παρακάμψουν τον προγραμματισμό που κατέθεσαν στην αρχή του σχολικού έτους, όπως τους ζητήθηκε από τους άμεσα προϊσταμένους τους και μάλιστα επί σειρά ημερών και κατ’ επέκταση να επεμβαίνει στην λειτουργία των σχολικών μονάδων και να εμπλέκει μαθητές, χωρίς να έχει καμιά απολύτως δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.» είναι παντελώς αβάσιμα, αυθαίρετα και ολότελα αναληθή. Η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής, πέραν της προτάσεως που υπέβαλλε στους Διευθυντές, δεν προέτρεψε με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο τους εκπαιδευτικούς, δεν επενέβει στη λειτουργία των σχολικών μονάδων, δεν ενέπλεξε μαθητές, φυσικά δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι έχει τέτοια δικαιοδοσία και αρμοδιότητα και δεν υποκατέστησε ούτε τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, ούτε βέβαια τους συλλόγους διδασκόντων. Οι εν λόγω διευθυντές είναι αυτοί που υποκατέστησαν τη λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων. Είναι προφανές ότι οι διευθυντές αυτοί στρέφονται κατά της τοπικής Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., όπως λειτουργεί και εκφράζεται μέσω αυτών που την εκπροσωπούν, προσπαθούν να την υποτιμήσουν και να την απαξιώσουν, όπως προκύπτει μέσα από το όλο πνεύμα και ύφος του εγγράφου, αλλά και από σχόλια όπως «… (η οποία μάλιστα εκπροσωπεί ιδιαίτερα μικρό αριθμό εκπαιδευτικών του νομού μας) …». Προχωρούν μάλιστα και σε προτάσεις υποδεικνύοντας τις θεμιτές δράσεις που πρέπει να υλοποιεί η Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Χαλκιδικής. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουν καμία σχετική αρμοδιότητα, είναι δε πέρα για πέρα απαράδεκτο να σχολιάζουν, κρίνουν και κατακρίνουν συνδικαλιστική ένωση εκπαιδευτικών, από τη θέση διευθυντή σχολικής μονάδας και μάλιστα σε υπηρεσιακό έγγραφο – αλληλογραφία σχολείου με αποδέκτη τον Αντιδήμαρχο παιδείας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για όσους επιφυλλασσόμαστε επί πλέον να εκθέσουμε όταν μας ζητηθεί, ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Την εν γένει συμπεριφορά του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών, της Διευθύντριας της ΕΠΑ.Σ Μουδανιών και του Διευθυντή του Σ.Ε.Κ. Ν. Μουδανιών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
http://elteechal.blogspot.com/2012/05/blog-post_03.html

Δεν υπάρχουν σχόλια :