Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ


Στο νομό Χαλκιδικής παρατηρήθηκαν προσβολές σε ελαιώνες από εκτεταμένα φαγώματα σε ελαιόκαρπο. Μετά από επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή των Ν. Συλλάτων και αναγνώριση από το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης επιβεβαιώθηκε προσβολή από το λεπιδόπτερο Palpita unionalis. Διαπιστώθηκε ότι στον ελαιώνα που ελέγχθηκε δεν είχαν γίνει ψεκασμοί για την 2η γενεά της μαργαρόνιας και είχε λιπανθεί υπερβολικά με αποτέλεσμα να ευνοηθεί η έξαρση του πληθυσμού του εντόμου.

Ακολουθούν πληροφορίες για την βιολογία του εντόμου και οδηγίες για την αντιμετώπιση του από το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης:


ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Οδηγίες αντιμετώπισης της ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑΣ Palpita unionalis
(Hubner) Lepidoptera: Pyralidae

Είναι έντομο που προσβάλλει τη νεαρή
βλάστηση κυρίως, αλλά μερικές φορές
προσβάλλει και καρπούς, περισσότερο στα
σημεία επαφής τους, παρά μεμονωμένους
καρπούς ελιάς. Κατά προτεραιότητα
προσβάλλει τους καρπούς που βρίσκονται
κοντά στην τρυφερή βλάστηση. Στην Ελλάδα
έχει μάλλον 2 γενιές ενώ στο Ισραήλ 6. Το
τρέχον έτος (2010) στη περιοχή
Χαλκιδικής παρατηρήθηκαν τουλάχιστον
τρείς αλληλεπικαλυπτόμενες γενεές μέχρι
τις αρχές του φθινοπώρου.
Προσβάλλει την ελιά, την αγριελιά, τα γιασεμί,
τα λιγούστρο κ.ἅ. Στην ελιά οι προνύμφες του
εντόμου αυτού, προσβάλλουν τις τρυφερές
κορυφές των βλαστών, κλειστά άνθη αλλά κα
πράσινους καρπούς. Σημαντική ζημιά μπορεί να
κάνει μόνο σε νεαρά δενδρύλλια, (φυτώρια
ελιάς).
Αντιμετώπιση
Εαν κριθεί απαραίτητη μπορεί να γίνει χημική αντιμετώπιση του εντόμου τον Απρίλιο με τις πρώτες προσβολές στη νέα βλάστηση κα τον Ιούνιο με την δραστηριοποίηση της δεύτερης γενιάς. Εάν ο εχθρός συνεχίσει να δραστηριοποιείται μια τρίτη επέμβαση τον Αύγουστο ίσως είναι απαραίτητη. Στην πρώτη επέμβαση να προτιμώνται προϊόντα
ήπιας δράσης που δεν καταστρέφουν τους φυσικούς εχθρούς του εντόμου όπως
οι βάκιλοι ή άλλα μικροβιακά σκευάσματα ή ρυθμιστές ανάπτυξης.
Φυσικοί εχθροί
Παράσιτα του εντόμου
Δίπτερα
Nemorilla floralis Fall.
Nemorilla notabilis Meig.
Pseudoperichaeta insidiosa R.D.
Cnetophocera pavida Meig.
Ὑμενόπτερα: Ichneumonidae
Xanthopimpla punctata Fr.
Ὑμενόπτερα: Braconidae
Apanteles lateicolor Vier.
Apanteles laevigatus Ratz.
Apanteles sp.
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάλληλα για την
αντιμετώπιση της μαργαρόνιας της ελιάς με ψεκασμό
καλύψεως.
Μικροβιακά σκευάσματα
Bacillus thuringiensis var. aizawai
Βιολογικό εντομοκτόνο (περιέχει την ενδοτοξίνη δ του B.t.) με εκλεκτική δράση κατά
προνυμφών λεπιδοπτέρων. Η δράση του είναι δια καταπόσεως. Να μην εφαρμόζεται αν
αναμένεται βροχή. Αν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός
πρέπει να επαναληφθεί.
Προϊόντα
Xentari 3 WG
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
Βιολογικό εντομοκτόνο (περιέχει την ενδοτοξίνη δ του B.t.) με εκλεκτική δράση κατά
προνυμφών λεπιδοπτέρων. Η δράση του είναι δια καταπόσεως. Να μην εφαρμόζεται αν
αναμένεται βροχή. Αν βρέξει (σε διάστημα 7-10 ημερών) μετά από ψεκασμό, τότε αυτός
πρέπει να επαναληφθεί.
Προϊόντα
Bactoil 1,5 SC,
Bactospeine 3,2 WP,
Bactospeine 6,4 WG,
Bathurin 3,2 WP,
Amcobac 6,4 WP,
Astrel 6,4 WP,
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki - Φαρμα Χημ 32000 WP,
Belthirul 6,4 WP,
Bolas B.T.,
Delfin 32000 WG
Lepinox Plus WP
Beauveria bassiana
Naturalis SC (Bauveria basiana 7,16%)
Βιολογικό εντομοκτόνο (ζωντανά σπόρια μύκητα) με δράση επαφής για την
καταπολέμηση μυζητικών εντόμων. Η εφαρμογή γίνεται κατά τις πρώτες πρωινές ή
απογευματινές ώρες, όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή και τα ενήλικα είναι λιγότερο
δραστήρια. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 30 βαθμών Κελσίου.
Σε περίπτωση παρατεταμένης βροχόπτωσης συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού. Σε
μεγάλους πληθυσμούς εντόμων μπορεί να συνδυαστεί με εντομοκτόνα,
περιλαμβανομένων των θερινών παραφινικών λαδιών. Ο συνδυασμός του με
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
προσκολλητικό μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του. Για την παρασκευή του
ψεκαστικού υγρού χρειάζεται καλή ανάδευση, η οποία πρέπει να συνεχίζεται και κατά
την εφαρμογή. Το ψεκαστικό υγρό να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του.
Κατά την εφαρμογή, να μη χρησιμοποιούνται ακροφύσια με διάμετρο μικρότερη από 25
Mesh και ο ψεκασμός να σταματά λίγο πριν την έναρξη απορροής των σταγονιδίων.
Botanigard 10,7 SC (Bauveria basiana 10,7%)
Βιολογικό εντομοκτόνο επαφής με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα Beuveria bassiana
για την καταπολέμηση μυζητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες και κίτρινου
τετρανύχου σε καλλιέργεια φράουλας. Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως , αλλά όχι
μέχρις απορροής. Να μην χρησιμοποιούνται ακροφύσια με διάμετρο μικρότερη από 25
mesh. Το ψεκαστικό υγρό να εφαρμόζεται αμέσως μόλις ετοιμασθεί. Η ανάδευση να
συνεχίζεται σ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Η εφαρμογή να γίνεται κατά τις πρωινές
ή απογευματινές ώρες όταν η σχετική υγρασία είναι υψηλή. Να μην εφαρμόζεται με
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 30 βαθμούς Κελσίου. Σε περίπτωση παρατεταμένης
βροχόπτωσης συνιστάται επανάληψη του ψεκασμού. Γενικά να εφαρμόζεται όταν οι
πληθυσμοί των εντόμων είναι σε χαμηλά επίπεδα. Σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών
μπορεί να συνδυασθεί με εγκεκριμένο εντομοκτόνο. Για προστασία των μελισσών και
άλλων εντόμων επικονίασης να μην χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες κατά την
ανθοφορία.
Ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων
Diflubenzuron
Εντομοκτόνο της ομάδας των παραγώγων φαινυλουρίας που δρα ως ρυθμιστής
ανάπτυξης εντόμων, παρεμποδίζοντας τη σύνθεση χητίνης, με επαφή και από στομάχου.
Καταπολεμά τα έντομα στο στάδιο της εκκόλαψης των αυγών και της αποδερμάτωσης
των προνυμφών. Εφαρμόζεται με ψεκασμό φυλλώματος εκτός από τα δασικά δένδρα
όπου γίνεται ψεκασμός του εδάφους και τα μανιτάρια όπου γίνεται πότισμα των
κασονιών. Εφαρμογή λίγο πριν την έναρξη εκκόλαψης των αυγών και επανάληψη μετά
από 1 μήνα ή με την εμφάνιση της νέας γενεάς.
Προϊόντα
Dimilin 25 WP
Mahadeo 25 WP
Dimilin 48 SC
Teflubenzuron
Εντομοκτόνο της ομάδας των παραγώγων φαινυλουρίας που δρα ως ρυθμιστής
ανάπτυξης εντόμων, παρεμποδίζοντας τη σύνθεση χιτίνης, με επαφή και από στομάχου.
Προϊόντα
Farmalan 15 SC
Nomolt 15 SC
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Πυρεθρινοειδή και πυρεθρίνες
Alpha-cypermethrin
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και από στομάχου σε μασητικά και
μυζητικά έντομα. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων παρεμποδίζοντας το κλείσιμο
των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
μια συνεχή νευρομυική μεταφορά μηνυμάτων που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση
και θάνατο των εντόμων. Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας να αποφεύγονται
οι διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα και να γίνεται εναλλαγή με εντομοκτόνα
διαφορετικού τρόπου δράσης από τα πυρεθρινοειδή.
Προϊόντα
Fastac 10 SC
Cypermethrin
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο με δράση επαφής και από στομάχου σε μασητικά και
μυζητικά έντομα. Εχει επίσης και αντιτροφική δράση.
Προϊόντα
Cybor 10 EC
Cyperb 10 EC
Cythrin 10 EC
Deltamethrin
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, με δράση επαφής και από στομάχου σε μασητικά και
μυζητικά έντομα.
Προϊόντα
Decis Protech 1,5 EW
Decis 2,5 EC
Decis Expert 100 EC
Lambda cyhalothrin
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, με δράση επαφής και από στομάχου σε
μυζητικά και μασητικά έντομα. Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και
ακάρεα που χρησιμοποιούντα στα θερμοκήπια. Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει
να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες. Η χρήση
του να γίνεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλων ομάδων.
Προϊόντα
Karate 1,5 CS with zeon technology
Karate Zeon 10 CS
ΕΘΙΑΓΕ – Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης
Pyrethrins
Εντομοκτόνο επαφής της ομάδας των φυσικών πυρεθρινών. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς
καλύψεως. Να γίνεται καλή κάλυψη του υπέργειου τμήματος του φυτού. Το ψεκαστικό
υγρό δεν πρέπει να εκτίθεται στο ηλιακό φως και αφού παρασκευασθεί θα πρέπει να
χρησιμοποιείται χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις. Οι ψεκασμοί να διενεργούνται αργά το
απόγευμα ή νωρίς το πρωί και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να εξασφαλίζεται καλή
κάλυψη του υπέργειου μέρους της καλλιέργειας.
Προϊόντα
Ecothrin 1,86 EC
Piresan 1,86 EC
Ypsilon Pluto 1,86 EC
Πύρεθρο - Νιτροφάρμ 1,86 EC
Quark 2,5 EC
MottoGAT 5 CS
Parapin 5 SC
Πύρεθρο - Βιορύλ 5 SC
Οργανοφωσφορικά
Chlorpyrifos-methyl
Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής. Καταπολεμά μασητικά
και μυζητικά έντομα και περιορίζει τους τετρανύχους. Εφαρμόζεται με ψεκασμούς
φυλλώματος. Επανάληψη ψεκασμού, αν χρειάζεται, μετά 15 ημέρες.
Προϊόντα
Reldan 22,5 EC
Dimethoate
Διασυστηματικό οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο με δράση επαφής και στομάχου σε
έντομα και ακάρεα.
Προϊόντα
Danadim Progress 40 EC
Dimethoate - Cheminova Agro France 40 EC
Dimethoate - Cheminova Bulgaria 40 EC
Dimethol Progress 40 EC
Dimistar Progress 40 EC
Perfekthion 40 EC
Rogor L 40 EC
Rubitox Progress 40 EC
Εφντακόν 40 EC

Δρ Ζ. Δ. Ζαρταλούδης
Γεωπόνος Εντομολόγος__


Δεν υπάρχουν σχόλια :