Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΣΧΟΟΑΠ ΠΑΛΛΗΝΗΣ- ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κ. Θύμιου Σώκου εγκρίθηκε το Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, που περιλαμβάνει τις Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) Πολύχρονου, Χανιώτης, Πευκοχωρίου, Παλιουρίου, Αγίας Παρασκευής (οικισμοί Αγίας Παρασκευής και Λουτρών Αγίας Παρασκευής) και Νέας Σκιώνης. Τα όρια του ΣΧΟΟΑΠ ταυτίζονται με τα όρια της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης (πρώην Δήμος Παλλήνης).


Ειδικότερα, το Σχέδιο περιλαμβάνει κυρίως:Τις βασικές αρχές της πρότασης που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο των ανώτερων επιπέδων σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.
Η προτεινόμενη χωρική οργάνωση και χρήσεις γης έχουν ως βασικούς στόχους:


- Την ανασυγκρότηση της έντονης τουριστικής ανάπτυξης του παράκτιου χώρου που έχει συντελέσει στην υπερεκμετάλλευση και ανάλωση των φυσικών πόρων
- Την διατήρηση επαρκούς τμήματος του φυσικού περιβάλλοντος (δάση-δασικές εκτάσεις, αγροτική γη), κύρια στο εσωτερικό της χερσονήσου και των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής αξίας καθώς και την προστασία των υγροτόπων και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, για πολλούς εκ των οποίων προβλέπεται να κηρυχθούν ως Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος
- Την περισσότερο ισορροπημένη χωρική κατανομή της αναπτυξιακής διαδικασίας και την αντιμετώπιση του φαινομένου της σύγκρουσης χρήσεων γης
- Στην ισόρροπη κατανομή της παραθεριστικής κατοικίας και του τουρισμού που έχει αναπτυχθεί υπέρμετρα στο παραλιακό μέτωπο Πολύχρονου – Χανιώτης – Πευκοχωρίου
- Την διάσπαση, με αειφορική προσέγγιση του σχεδιασμού, της συνεχούς οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης κατά μήκος της ακτογραμμής, που υποβαθμίζει τα εξαιρετικά οικοσυστήματα του παράκτιου χώρου.


Στο πλαίσιο του ΣΧΟΟΑΠ και λόγω του ιδιαίτερα ευαίσθητου περιβαλλοντικά χαρακτήρα της περιοχής και για τον έλεγχο των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή των προτάσεων του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ, ανατέθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου ΣΧΟΟΑΠ. Οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε Παλλήνης, εναρμονίζονται πλήρως με τις κατευθύνσεις, τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης κλπ που αναφέρονται στην ΚΥΑ οικ 197063/22-3-2012 των Υπ ΠΕΚΑ & Αγροτικής Ανάπτυξης
Ειδικότερα προβλέπονται για την ανάπτυξη της περιοχής τα εξής:
-Στον εξωαστικό χώρο, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην ισόρροπη κατανομή των δραστηριοτήτων τουρισμού-παραθερισμού με σεβασμό στους σημαντικούς φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της περιοχής, στη διαφύλαξη του τοπίου και των αδόμητων θυλάκων πρασίνου κατά μήκος των ακτών, καθώς και τον δραστικό περιορισμό των αναπτύξεων β΄κατ. προς όφελος του ξενοδοχειακού τουρισμού υψηλών προδιαγραφών .
-Στους οικισμούς προβλέπονται περιορισμένες σχετικά επεκτάσεις περιμετρικά αυτών, με στόχο την ολοκλήρωση της λειτουργικότητάς τους, ενώ οι περιοχές πολεοδόμησης οργανωμένης παραθεριστικής κατοικίας προτείνονται κύρια προς την πλευρά του Θερμαϊκού κόλπου, δεδομένου του κορεσμού που παρατηρείται στο παράκτιο μέτωπο Πολύχρονου – Χανιώτης – Πευκοχωρίου, με στόχο την πιο ισορροπημένη λειτουργία του οικιστικού δικτύου.
-Προβλέπονται ζώνες ΠΕΠΔ (Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης). Ειδικότερα ζώνες γύρω από τους οικισμούς και το βασικό οδικό δίκτυο με χρήσεις κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής καθώς και ευρύτερες περιοχές μεταξύ παραλιακών και δασικών εκτάσεων διαφοροποιημένες κατά χρήση, όπου είναι δυνατό, σημειακά και η χωροθέτηση κοινωφελών ή παραγωγικών εγκαταστάσεων χαμηλής όχλησης. Ειδικότερα προτείνονται οι εξης ζώνες ΠΕΠΔ:
-(ΠΕΠΔ-ΤΑ)Τουρισμού– Αναψυχής περιοχές εκτός σχεδίου κατά μήκος της παραλιακής ζώνης και του επαρχιακού δρόμου που περιβάλλουν τους οικισμούς και έχουν ως κύρια χρήση τον τουρισμό-παραθερισμό.Στις εν λόγω ζώνες προβλέπονται ως κυρίαρχες χρήσεις αυτές του Τουρισμού–Αναψυχής και της παραθεριστικής κατοικίας, ενώ αποκλείονται ασύμβατες με τον Τουρισμό χρήσεις όπως κτηνοτροφικές ή βιοτεχνικές-βιομηχανικές κλπ δραστηριότητες.Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται:
- Οι παραλιακές περιοχές που συνδέουν τους οικισμούς Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρι και οι οποίες έχουν ανοικοδομηθεί σχεδόν στο σύνολό τους
- η παραλιακή ζώνη δυτικά του Πολύχρονου
- η παραλιακή ζώνη μεταξύ Πευκοχωρίου και περιοχής «Γλαρόκαβου»
- ζώνη πλάτους 300 μ. περίπου, κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, στην νότια πλευρά του από τον οικισμό Πολύχρονου μέχρι τα όρια της ιδιοκτησίας ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ)
- ζώνη πλάτους 150μ. περίπου, κατά μήκος του επαρχιακού δρόμου, στη βόρεια πλευρά του, από τα σύνορα με τη Δημοτική Ενότητα Κασσάνδρας μέχρι τον οικισμό Ν. Σκιώνης

-Προβλέπονται ειδικές περιοχές τουριστικής ανάπτυξης (ΠΕΠΔ Κύριας τουριστικής χρήσης Τουρισμού Αναψυχής(ΠΕΠΔ-ΚΤΑ) α)στην ιδιοκτησία των ΕΤΑ(πρωην ΕΟΤ) όπου επιδιώκεται η προσέλκυση επενδύσεων για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου τουριστικών καταλυμάτων αλλά και οικοτουριστικής ανάπτυξης (στη ζώνη που περιβάλλει τον Γλαρόκαβο),και όρους συμβατούς με το ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον της περιοχής του «Γλαρόκαβου», και β)στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής για την καλύτερη αξιοποίηση των ιαματικών λουτρών που είναι και τα μοναδικά ιαματικά λουτρά στον Νομό Χαλκιδικής. Το βόρειο τμήμα της έκτασης των ΕΤΑ στην περιοχή «Γλαρόκαβος» καθορίζεται ως Ζώνη Οικοανάπτυξης (ΖΟΙΚ-α και ΖΟΙΚ-β) στην οποία:α) επιδιώκεται η προστασία και η βελτίωση των ιδιαίτερων φυσικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών της, β) επιδιώκεται η ανάδειξη της περιοχής ως διεθνούς προορισμού οικολογικού-φυσιολατρικού τουρισμού.


-(ΠΕΠΔ-ΛΓΓ) Περιοχές Λοιπής Γεωργικής Γης περιλαμβάνει τις εκτός σχεδίου περιοχές μεταξύ των παραλιακών κυρίως περιοχών και των δασικών εκτάσεων, που αποτελούν τη λοιπή γεωργική γη και πρέπει να λειτουργήσουν ως «φίλτρο» μεταξύ των υπεραναπτυγμένων περιοχών της παραλιακής ζώνης και των προστατευτέων δασικών περιοχών που καταλαμβάνουν κυρίως τον κορμό της χερσονήσου. Στην εν λόγω ΠΕΠΔ επιτρέπεται η χωροθέτηση μιας σειράς δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης.
-Καθορίζεται η (ΠΕΠΔ-ΠΕΡΠΟ) ως μία ευρύτερη «ζώνη αναζήτησης ΠΕΡΠΟ» (Περιοχές Ανεύρεσης Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμισης) στο νότιο τμήμα της χερσονήσου εκτός οικισμών και σε περιοχή σχετικά αδόμητη που διαθέτει καταλληλότητα για την ανάπτυξη οργανωμένων πυρήνων Τουρισμού-παραθερισμού υψηλών προδιαγραφών, με στόχο την ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στο περιβάλλον και την προσέλκυση νέων τουριστικών επενδύσεων. Ειδικά για την περιοχή αναζήτησης ΠΕΡΠΟ Παλιουρίου, οι εκτάσεις που δυνητικά θα πολεοδομηθούν ως ΠΕΡΠΟ δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τα 300 στρέμματα γης (ποσοστό της τάξης του 20% της συνολικής έκτασης).Το δε ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων θα είναι τουλάχιστον 50%.


Καθορίζονται επίσης δυο σημειακά ΠΕΡΠΟ για τους δυο υφιστάμενους παλαιούς οικοδομικούς συνεταιρισμούς Ο.Σ. («Καπνικών υπαλλήλων» στη Χανιώτη και «Αριστοτέλη» στο Πολύχρονο), οι οποίοι διαθέτουν ήδη εγκρίσεις οικιστικής καταλληλότητας- χωροθέτησης και τα μεγέθη των οποίων είναι εξαιρετικά μικρά ώστε να επηρεάσουν αρνητικά την συνολική οργάνωση χρήσεων γης.


-Προβλέπονται εκτεταμένες ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) που περιλαμβάνουν τόσο τα δάση-δασικές εκτάσεις όσο και τους υγροβιότοπους, τα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, τα καταφύγια άγριας ζωής, τους αξιόλογους φυσικούς και γεωλογικούς σχηματισμούς καθώς και το δίκτυο των αρχαιολογικών χώρων και των μεμονωμένων μνημείων και έργων τέχνης.Ειδικότερα στις ΠΕΠ περιλαμβάνονται:
Ζώνες Δασικής (δάση-δασικές εκτάσεις) Προστασίας (ΠΕΠ-ΔΠ)
Ζώνες Προστασίας Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΖΠ-1 .....4)
- (ΖΠ-1): η περιοχή μεταξύ των οικισμών Παλιουρίου και Αγίας Παρασκευής και περιλαμβάνεται στην ευρύτερη περιοχή που είναι χαρακτηρισμένη ως Καταφύγιο Αγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.)
-(ΖΠ-2): η περιοχή ανατολικά του συγκροτήματος των ιαματικών λουτρών Αγίας Παρασκευής (Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής)
-(ΖΠ-3): η περιοχή μεταξύ των δύο χαρακτηρισμένων ως αρχαιολογικών χώρων (του Αγίου Νικολάου και του Ακρωτηρίου «Κάνιστρο»)
-(ΖΠ-4): η περιοχή βορειδυτικά του αρχαιολογικού χώρου της Σκιώνης .
Ζώνες Απόλυτης Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος(ΖΠΦΠ-1 .....3)
-(ΖΠΦΠ-1.α και ΖΠΦΠ-1.β): οι περιοχές με τους ιδιαίτερα ενδιαφέροντες γεωλογικούς σχηματισμούς στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής
-(ΖΠΦΠ-2): η περιοχή της «Μαυρόμπαρας» που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως υγροβιότοπος
-(ΖΠΦΠ-3): η χερσαία περιοχή του «Γλαρόκαβου» ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που περιβάλει τον υγροβιότοπο ο οποίος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα NATURA 2000, όπως και όλη η θαλάσσια περιοχή από τον οικισμό Πευκοχώρι μέχρι το τέλος της έκτασης των ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ-Αρχαιολογικός χώρος ΑΧ 5).
Περιοχές Προστασίας Καταφυγίων Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.)
Έχουν κηρυχθεί από το Δασαρχείο Κασσάνδρας δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής 1. το ΚΑΖ Παλιουρίου και Αγίας Παρασκευής και 2το Κ.Α.Ζ. Φούρκας-Κασσάνδρας
Περιοχές Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων(ΠΕΠ-ΑΧ1έως ΑΧ8 )
Στις παραπάνω περιοχές περιλαμβάνονται οι κηρυγμένοι εκτατικά αρχαιολογικοί χώροι με ή χωρις θεσμοθετημένες ζώνες Α’ και Β΄προστασίας, ΑΧ1 έως ΑΧ8, αλλά και μεμονωμένα μνημεία, όπως απεικονίζονται στους σχετικούς χάρτες του ΣΧΟΟΑΠ
Αναφορικά με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις, το δίκτυο των οικισμών διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Ξεχωρίζει το τρίπολο των υπερ-ανεπτυγμένων τουριστικά οικισμών Πολύχρονου-Χανιώτης-Πευκοχωρίο
υ, για τους οποίους επιδιώκεται η καλύτερη οργάνωση και ο εξοπλισμός τους, με σχετικά περιορισμένες επεκτάσεις, ενώ στους υπόλοιπους οικισμούς Παλιούρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Σκιώνη, στους οποίους η συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην συγκράτηση του μόνιμου πληθυσμού, επιδιώκεται η μεγαλύτερη ενίσχυσή τους και η ανάπτυξή τους σε οργανωμένα τουριστικά-παραθεριστικά κεντρα, στα πλαίσια της επιδιωκόμενης ισόρροπης λειτουργίας του οικιστικού δικτύου στην περιοχή.
- Προβλεπόμενες περιοχές για επέκταση Α΄ κατοικίας (ΠΟΑ-ΑΚ2) οι οποίες χωροθετούνται στους παρακάτω οικισμούς:

Χανιώτη: δύο μικρά τμήματα στην παραλιακή ζώνη και βόρεια του επαρχιακού δρόμου (54 στρ)
Πευκοχώρι: μικρό τμήμα στην παραλιακή ζώνη και βόρεια του επαρχιακού δρόμου (40 στρ)
Παλιούρι: επεκτάσεις βορειανατολικά του οικισμού (109 στρ)
Αγία Παρασκευή: τμήμα νοτιοδυτικά του οικισμού σε επαφή με αυτόν (103 στρ)
Νέα Σκιώνη: δύο τμήματα, βόρεια και νοτιοανατολικά του οικισμού(87 στρ)

Οι προβλεπόμενες επεκτάσεις αφορούν σε περιοχές για τις οποίες δεν προέκυψαν δεσμευτικοί περιορισμοί και ακαταλληλότητες από τα δεδομένα της ανάλυσης και της γνωμοδότησης των εμπλεκόμενων φορέων (γεωλογικοί περιορισμοί, αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις κλπ).
-Προβλεπόμενες περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης Β’ Κατοικίας (ΠΟΑ-ΒΚ) οι οποίες χωροθετούνται στους παρακάτω οικισμούς:
Χανιώτη: επέκταση επάνω (νότια) από τον επαρχιακό δρόμο (226 στρ)
Πευκοχώρι: επέκταση επάνω (νότια) από τον επαρχιακό δρόμο (298 στρ)
Παλιούρι: επέκταση βόρεια του οικισμού (215 στρ)
Λουτρά Αγίας Παρασκευής: μικρό τμήμα επέκτασης βόρεια του επαρχιακού δρόμου (51 στρ)
Νέα Σκιώνη: επέκταση δυτικά του οικισμού κατά μήκος της παραλίας μέχρι την περιοχή Αγ. Ιωάννη. (423 στρ)
Στα παραλιακά τμήματα οι μελέτες πολεοδόμησης θα πρέπει να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις από την γραμμή αιγιαλού και τον επαρχιακό δρόμο, και να τηρούνται οι αρχές της κατά κόμβους ανάπτυξης με τη διατήρηση αδόμητων θυλάκων ή τη δημιουργία οργανωμένων σημαντικής έκτασης χώρων πρασίνου, ώστε να αποφεύγεται το συνεχές τείχος δόμησης κατά μήκος του παράκτιου χώρου.

Γενικά η πολεοδομική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης γίνεται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2025 και συνολικό προγραμματικό πληθυσμό 11.063 μονίμων κατοίκων και περίπου 90.000 εποχικών (παραθεριστών-επισκεπτών) κατά τη θερινή περίοδο. Το προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος των 11.060 περίπου κατοίκων αφορά στις περιοχές Α’ κατοικίας, ενώ για τις περιοχές Β’ κατοικίας η πληθυσμιακή χωρητικότητα υπολογίζεται σε 1.650 κατοίκους περίπου.
Οι συνολικές επεκτάσεις (Α’ και Β’ κατοικίας) σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας ανέρχονται σε 1606 στρ. και μαζί με την έκταση των υφιστάμενων οικισμών συνιστούν μια συνολικά πολεοδομημένη ή προς πολεοδόμηση έκταση 5731 στρ.


http://www.halkidikinews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :