Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ"

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί: Στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ( πρώην) Δημαρχείου Αρναίας
στην Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ του Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» με Δ.Τ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης, με θέμα:

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

“ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(Ωφελούμενη ομάδα :ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ )Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί:

Στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ( πρώην) Δημαρχείου Αρναίας

στην Δ.Κ. ΑΡΝΑΙΑΣ του Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη

Πληροφορίες: τηλ. 2371024407 (Μπολάκη Παρασκευή & Κοκκαλιάρης Βασίλης)
Δεν υπάρχουν σχόλια :