Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΟΠΩΣ ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΧΡΥΣΟΥ

Του Δρ. Αλέξη Μπένου

Οι επιπτώσεις στην υγεία, τόσο των άμεσα εργαζόμενων σε ορυχεία χρυσού, όσο και του πληθυσμού που ζει και εργάζεται σε περιοχές όπου αναπτύσσονται αντίστοιχες δραστηριότητες, αντιμετωπίζονται συνήθως ως ήσσονος σημασίας ή και ως «αναγκαστικές θυσίες για την ανάπτυξη της περιοχής».
Παρόλα αυτά η μακρόχρονη ......ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια :