Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Λανθασμένη και ατεκμηρίωτη η αποκοπή των δασών από το περιβάλλον

Με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους αρμόδιους υπουργούς, δέκα μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ως αδικαιολόγητη αλλά κυρίως ασύμβατη με την εθνική προσπάθεια για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης τη μεταφορά της Ειδικής Γραμματείας Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Την επιστολή υπογράφουν οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις: Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, MOm/Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, Greenpeace και WWF Ελλάς.

Υπενθυμίζεται πως τη μεταφορά της Ειδικής Γραμματείας Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει επικρίνει και η ΔΗΜΑΡ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή που εστάλη στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τους Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, αλλά και προς τους υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης:

Με την παρούσα επιστολή, εκφράζουμε την έκπληξη και απορία μας για τη μεταφορά της Ειδικής Γραμματείας Δασών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτή διαφαίνεται από την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης με τίτλο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ (10.08.2012)».

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Καλλιστώ, MOm , Greenpeace, WWF Ελλάς θεωρούν την πολιτική και διοικητική αποκοπή των δασών από το περιβάλλον αδικαιολόγητη, λανθασμένη, ατεκμηρίωτη και ασύμβατη με την εθνική προσπάθεια για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, καθώς:


δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που συχνά χαρακτηρίζει τους περιβαλλοντικούς διοικητικούς μηχανισμούς και την κοινωνία, καθώς χωρίζει το ενιαίο περιβαλλοντικό αντικείμενο σε διαφορετικά υπουργεία,
υποσκάπτει τη μεγάλης περιβαλλοντικής, όσο και οικονομικής σημασίας προσπάθεια, που θα έπρεπε να αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, για κωδικοποίηση και απλοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί και η δασική νομοθεσία, ώστε αφενός να βελτιωθεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου να επιτευχθεί η ασφάλεια δικαίου που αποτελεί προϋπόθεση για σοβαρές και βιώσιμες επενδύσεις,
περιπλέκει αδικαιολόγητα τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, η οποία αποτελεί ενιαία πολιτική με βάση το κοινοτικό δίκαιο και τώρα διαμοιράζεται σε δυο υπουργεία,
περιπλέκει τη διαχείριση και διοίκηση του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, το οποίο αποτελεί ενιαία πολιτική με βάση τις κοινοτικές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΟΚ, αλλά τώρα διασπάται εκ νέου ανάμεσα σε δυο υπουργεία,
υποβαθμίζει τη δυνατότητα περιβαλλοντικά βιώσιμης ανάπτυξης της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση, καθώς αγνοεί ότι η διαχείριση των δασών, όπως και η προστασία τους, έχει ως βασικό άξονα την αναγνώριση της θεσμικής, διοικητικής και βεβαίως οικολογικής συνάφειάς των δασών με τον φυσικό χώρο ως σύνολο,
απομονώνει τη Δασική Υπηρεσία από τον κύριο κορμό της κεντρικής περιβαλλοντικής διοίκησης, αποστερώντας την από δυνατότητες συνεργιών με σημαντικές υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ,
δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τύχη του Ειδικού Φορέα Δασών που ορθά συγχωνεύθηκε με το Πράσινο Ταμείο (ν. 3889/2010).


Ελπίζοντας πως εκ παραδρομής ο διορισμός του Ειδικού Γραμματέα Δασών αναφέρεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζουμε πως η πολιτική και διοικητική αποκοπή των δασών από το αρμόδιο για το περιβάλλον υπουργείο αποτελεί ακατανόητη και αδικαιολόγητη οπισθοδρόμηση σε εποχές μεγάλης γραφειοκρατίας, υψηλού διοικητικού κόστους, διάχυτης νομοθετικής ασάφειας, υποβάθμισης της βιώσιμης αναπτυξιακής διάστασης του περιβάλλοντος και, εν τέλει, ελλιπέστατης περιβαλλοντικής προστασίας.

Ως εκ των ανωτέρω, αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη διοικητικών μεταρρυθμίσεων και επιδιώκοντας μία αποτελεσματική περιβαλλοντική διακυβέρνηση, προτείνουμε τη βέλτιστη ενσωμάτωση της κεντρικής δασικής υπηρεσίας, ως διακριτής και ενισχυμένης δομής, στον οργανισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει τα δάση ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής φύσης, στηρίζει τη διοικητική και επιχειρησιακή δυνατότητα του ΥΠΕΚΑ για προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, ενισχύει τη δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας και των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ να ολοκληρώσουν θεμελιώδους σημασίας εργαλεία, όπως η κύρωση των δασικών χαρτών, και αναδεικνύει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Εξάλλου, μία βιώσιμη έξοδος από την κρίση που θα βασίζεται στον αναπροσανατολισμό της οικονομίας προς πράσινες κατευθύνσεις απαιτούν συνολικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και πολιτικό συντονισμό.

Παραμένουμε ευχαρίστως στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις και για συζήτηση επί του κομβικής σημασίας ζητήματος αυτού.

Πηγή: Greenpeace
tvxs

Δεν υπάρχουν σχόλια :