Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΑ ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ

Με το ποσό των 5.108.290€ θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας / Θράκης 2007 - 2013 (συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) το έργο "Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Τ.Κ. Πυργαδικίων, Δήμου Αριστοτέλη", μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης του δήμου από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας.


Το έργο περιλαμβάνει τα πέντε υποέργα:• Υποέργο 1ο: κατασκευή και λειτουργία δικτύου βαρύτητας και καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων, προϋπολογισμού 950.790€
• Υποέργο 2ο: κατασκευή και λειτουργία έργων αναρρόφησης με αντλιοστάσια και αυτοματισμούς, προϋπολογισμού 2.152.500€
• Υποέργο 3ο: εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Κ. Πυργαδικίων, προϋπολογισμού 1.930.000€
• Υποέργο 4ο: δαπάνη ηλεκτροδότησης, προϋπολογισμού 45.000€
• Υποέργο 5ο: δαπάνη αρχαιολόγου, προϋπολογισμού 30.000€


και αφορά στον σχεδιασμό του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του κεντρικού τμήματος του οικισμού των Πυργαδικίων, με τη βοήθεια του οποίου θα συλλέγονται τα λύματα από το κεντρικό τμήμα του οικισμού. Κατόπιν, με τη δημιουργία αντλιοστασίων και των αντίστοιχων καταθλιπτικών αγωγών, τα λύματα θα οδεύουν προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, που θα κατασκευαστεί στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων και θα λειτουργεί με τη μέθοδο της δραστικής λάσπης.
Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι «με την κατασκευή του δικτύου συλλογής ακαθάρτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στα Πυργαδίκια, επιλύεται οριστικά ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των Πυργαδικίων, το οποίο αποτελεί χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας».

http://www.halkidikinews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5799:apoktoyn-viologiko-ta-pirgadikia&catid=1&Itemid=5


Δεν υπάρχουν σχόλια :