Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013 ΣΤΗΝ ΕΠΑ.Σ. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2012-2013 θα ξεκινήσουν στην ΕΠΑ.Σ. Ν. Μουδανιών στις 19-06-2012 και θα ολοκληρωθούν στις 29-06-2012. Πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο τηλ. 2373065406. Οι εγγραφές γίνονται απογευματινές ώρες.
Οι Επαγγελματικές σχολές (ΕΠΑ.Σ.), απευθύνονται σε μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε οι απόφοιτοι τους να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας ως ειδικευμένοι τεχνίτες.

Ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτο:
· Δενδροκομίας
· Εργαλειομηχανών CNC
· Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης
· Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
· Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας


ΦΟΙΤΗΣΗ
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α' και Β' οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Περιλαμβάνουν μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 ( παρ. 1 του άρθρου 6, του ν. 2009/1992 ΦΕΚ18Α).
Οι απόφοιτοι έχουν δικαίωμα
Να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη ειδικότητα (ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΕΞΑΜΗΝΑ)
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑ.Σ. καθορίζονται από τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ18Α).
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτηση είτε στην Α' τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) είτε στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου. Ακόμα μπορούν να εγγραφούν και όσοι έχουν προαχθεί στη Β' τάξη του Α' κύκλου των Τ.Ε.Ε..
Στην Β΄ τάξη εγγράφονται πτυχιούχοι Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε. συναφούς ειδικότητας.

Η ΕΠΑ.Σ. Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια :