Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

- Εντάσσεται στο ΕΣΠΑ το έργο: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μεγάλης Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη”.
- Χρηματοδοτείται με προϋπολογισμό 6.460.088,73€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από το Δήμο Αριστοτέλη για την υλοποίηση του έργου: “Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων Μεγάλης Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη” αξιολογήθηκε θετικά.
Το έργο επιλέχτηκε για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.460.088,73€.
To φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού της Μεγάλης Παναγίας και πιο συγκεκριμένα:

• Την κατασκευή του υπολειπόμενου εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Μ.Παναγίας, το οποίο έχει μήκος 10,1 χλμ, συμπεριλαμβανομένου ενός αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού μήκους 0,1 χλμ.
• Την κατασκευή του βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των λυμάτων της Μ.Παναγίας, μήκους 2,2 χλμ, έως την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.
• Την κατασκευή της Ε.Ε.Λ. Μ.Παναγίας, δυναμικότητας 4.500 ισοδύναμων κατοίκων. Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται σε παρακείμενο στην ΕΕΛ ρέμα.
• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αριστοτέλη κατά την υλοποίηση του έργου.
• Δαπάνες ηλεκτροδότησης της ΕΕΛ.
• Δαπάνες για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφών.
• Χρηματοδότηση για την αγορά της έκτασης για την κατασκευή της ΕΕΛ.
Επίσης, στα πλαίσια του έργου θα κατασκευαστούν και οι ιδιωτικές συνδέσεις, με ίδιους πόρους του Δήμου, προκειμένου το σύνολο του έργου να είναι εξαρχής λειτουργικό.

Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. Παναγίας σχετίζεται άμεσα με την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Με την ολοκλήρωση του έργου και την απορρύπανση της λεκάνης του Χαβρία, αναμένεται ότι θα προκύψουν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους τομείς της αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης και στην προστασία και ανάδειξη του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής:
«Με την ένταξη του έργου του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. Παναγίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την υλοποίηση ενός ακόμη μεγάλου έργου υποδομής στη Μ. Παναγία.
Το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Μ. Παναγίας είναι έργο περιβαλλοντικής εξυγίανσης και έχει ως βασικό σκοπό την περιβαλλοντικά αποδεκτή συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του οικισμού της Μεγάλης Παναγιάς και κατά συνέπεια τη βελτίωση των υποδομών της.
Ως νέα Δημοτική Αρχή κινηθήκαμε άμεσα στην προετοιμασία του έργου με την επικαιροποίηση των μελετών και την αγορά της γης όπου χωροθετείται η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου από τα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Με την κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού προσδοκούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και τη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής.
Πρόκειται για ένα έργο με τεράστια περιβαλλοντική σημασία και σημαντικά οφέλη που σχετίζονται με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Με την ολοκλήρωση τόσο του Βιολογικού Καθαρισμού, όσο και άλλων σημαντικών παρεμβάσεων που κατορθώσαμε και εντάξαμε στα συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Μεγάλης Παναγίας, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργηθούν κατάλληλες προϋποθέσεις και νέες προοπτικές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της.
Τέτοια έργα αποτελούν η εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, με σκοπό την απομάκρυνση του σιδήρου και του μαγγανίου από τη γεώτρηση Προφήτη Ηλία και η ανόρυξη και αξιοποίηση νέας γεώτρησης στην ίδια περιοχή, προϋπολογισμού 1.377.644,73€, η ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης και συνοδού αγωγού στη θέση «Γηπεδάκια», στο δημοτικό αγρόκτημα «Λόγγος», προϋπολογισμού 190.860,79€ και η ανάπλαση των κεντρικών κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού 1.000.000,00€, για τα οποία διασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή τους.
Με την υλοποίηση των έργων αυτών αλλά και νέων, για τα οποία είτε καταθέσαμε προτάσεις είτε βρίσκονται στα στάδιο της προετοιμασίας, αλλά και με μια σειρά παρεμβάσεων που αφορούν την καθημερινότητα και το ευρύτερο δίκτυο κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως ο Παιδικός Σταθμός που ολοκληρώσαμε πρόσφατα, ευελπιστούμε να αλλάξουμε την εικόνα του οικισμού και να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες εκείνες υποδομές για την ανάπτυξή της».

Ιερισσός, 02/05/2012

Δεν υπάρχουν σχόλια :