Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Δεν ακυρώνεται τελικά το ερώτημα Γ4 της Φυσικής και θα βαθμολογηθεί κανονικά

Αλαλούμ και αναστάτωση επικρατεί μεταξύ των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, με τις αντιφατικές οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση του ερωτήματος Γ4 στη Φυσική, το οποίο ακύρωσε για να το επαναφέρει σε ισχύ χθες, μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων. Τελικώς το ερώτημα Γ4 θα βαθμολογηθεί κανονικά. Διευκρινίζεται πως βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα αρχίζει σήμερα, μετά την αποστολή της Οδηγίας. Όσο για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η αρχική βαθμολόγηση.

Όπως ανακοίνωσε αμέσως μετά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή «μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης και τη διαπίστωση ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την απόφαση να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά».

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έδωσε στη δημοσιότητα και την οδηγία που έστειλε στα βαθμολογικά κέντρα και η οποία έχει ως εξής :

«Η ΚΕΕ, ως αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε την 28-5-12 για να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση του μαθήματος Φυσική, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ΄ Ημερησίων.

Αφού έλαβε υπόψη της:
1) τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,

2) τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,

3) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη «πρώτο» (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,

4) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης

5) το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.


Αποφασίζουμε
Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω: Γ1: 6 Γ2: 6 Γ3: 6 Γ4: 7 ».


Εν τω μεταξύ, στα Αρχαία Ελληνικά εξετάστηκαν τη Δευτέρα οι υπόψηφιοι θεωρητικής κατεύθυνσης και στα Μαθηματικά οι υποψήφιοι της θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Αύριο, οι εξετάσεις θα συνεχιστούν με Ιστορία θεωρητικής κατεύθυνσης, Βιολογία θετικής κατεύθυνσης, Χημεία και Βιοχημεία τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλος τεχνολογίας και παραγωγής) και Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης (κύκλος πληροφορικής και υπηρεσιών).

tanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :