Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

Υποβολή αιτήσεων σε Κοινωνικά Προγράμματα του Δήμου Αριστοτέλη

Σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» στα πλαίσια της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ » καλεί τους δυνητικά ωφελούμενους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη για την υποβολή αίτησης προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. ), για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας κατ΄ οίκον από τις δομές που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας κατ΄ οίκον σε ηλικιωμένα άτομα (άνδρες και γυναίκες) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑΜΕΑ, κλπ) («Μονάδες Βοήθεια στο Σπίτι», «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας»),σε πρόσωπα (εξυπηρετούμενους) του συγγενικού τους Περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των βασικών αναγκών κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση ηλικιωμένων (ανδρών και γυναικών) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας αλλά και σε μη ηλικιωμένα άτομα (ΑμεΑ κλπ).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην πράξη ως ωφελούμενοι για την παροχή υπηρεσιών κατ΄οίκον σε άτομα του συγγενικού τους περιβάλλοντος (εξυπηρετούμενους) έχουν :

--Άνεργα άτομα εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η εξατομικευμένη προσέγγιση/συμβουλευτική, κλπ, με προοπτική να εισέλθουν ή να επαναεισέλθουν στην αγορά εργασίας.

--Εργαζόμενα άτομα τα οποία αναγνωρισμένα είναι επαπειλούμενα με ανεργία, εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να διασφαλίσουν την απασχόλησή τους ή να διευκολυνθούν στην κινητικότητα της εργασίας τους ή ενεργώς αναζητούντα εργασία άτομα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2009 έως 31/12/2009), εισερχόμενα σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης με προοπτική να εξεύρουν εργασία, θα προσκομίζουν βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, αφού καταχωρηθούν σε ειδική κατάσταση συμμετοχής στη δράση.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από της 1/4/2011 έως 29/4/2011

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:

2377021130, 6948627978 Βοήθεια στο Σπίτι στη Δ/νση Ιερισσός Χαλκιδικής
(Υπεύθυνος: κ. Ηρακλής Καταρτζής ). E-mail: desa@ierissos.gr

2372041799, 2372022988 Βοήθεια στο Σπίτι στη Δ/νση Παλαιοχώρι Χαλκιδικής (Υπεύθυνη: κ. Βαρβάρα Κέκερη). E-mail: kedar@otenet.gr

2372350229, 2372350230 Βοήθεια στο Σπίτι στη Δ/νση Μ. Παναγία Χαλκιδικής
(Υπεύθυνη: κ. Μαγδαληνή Συκιώτη ). E-mail: deap@0832.syzefxis.gov.gr

2372023230, 2372022988 Κοινωνική Μέριμνα στη Δ/νση Αρναία Χαλκιδικής
(Υπεύθυνη: κ. Αναστασία Τσιγκάνη ). E-mail: kedar@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :