Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ"

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ορμύλιας ( πρώην Δημαρχείο ) , στην Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ του Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» με Δ.Τ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»,του Υπουργείου ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης, με θέμα:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

“ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ”

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

(Ωφελούμενη ομάδα: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ )Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί:

Στο Δημοτικό Κατάστημα Ορμύλιας ( πρώην Δημαρχείο ) ,

στην Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ του Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο/ ενδιαφερόμενη

Πληροφορίες: τηλ. 2371024407 (Μπολάκη Παρασκευή & Κοκκαλιάρης Βασίλης)Δεν υπάρχουν σχόλια :