Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Όλα για το πτυχίο

γράφει ο πιτσιρίκος

Ανακοινώθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φέτος οι υποψήφιοι επέλεξαν σχολές με βάση την επαγγελματική αποκατάσταση, ενώ τα προηγούμενα χρόνια επέλεγαν με βάση την τύχη και ό,τι κάτσει.

Τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχει μια τάση εισαγωγής των υποψηφίων σε σχολές που βρίσκονται κοντά στον τόπο της κατοικίας τους, ώστε να αποφύγουν τα έξοδα της παραμονής σε άλλη πόλη αλλά και να μπορούν να στέλνουν τη μαμά τους και τη γιαγιά τους να παίρνουν τις σημειώσεις, για να κοιμούνται οι ίδιοι μέχρι το απόγευμα.

Οι βάσεις στις αστυνομικές σχολές απογειώθηκαν και όλοι οι μαθηταράδες θα γίνουν μπάτσοι αλλά αυτό είναι λογικό, μια και οι απουσιολόγοι έχουν παράδοση στη ρουφιανιά αφού μας καρφώνουν στους καθηγητές.

Οπωσδήποτε, η ελληνική κοινωνία έχει προοδεύσει πολύ, αφού κάποτε ο πατέρας ήταν περήφανος που ο γιος του θα σπουδάσει γιατρός, ενώ τώρα πανηγυρίζει που θα γίνει μπάτσος.

Οι φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα των σπουδών και δεν βρίσκουν δουλειά δεν χρειάζεται να ανησυχούν, αφού μπορούν να πουλήσουν το κορμί τους –αρκεί να μην είναι τίποτα στραβοχυμένοι- και να καταφέρουν να πάρουν το πτυχίο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Η μόρφωση είναι χρήσιμη στον άνθρωπο –ανεξάρτητα από τη δουλειά που θα κάνει (ή δεν θα κάνει, γιατί πού να βρεις δουλειά σήμερα;)- και αυτό το έχει θέσει πολύ ωραία ο Φιντέλ Κάστρο.

Ο Φιντέλ Κάστρο, απαντώντας στον Όλιβερ Στόουν που του επισήμανε πως -μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και τα οικονομικά προβλήματα της Κούβας- εμφανίστηκαν ξανά πουτάνες στους δρόμους της Αβάνας, του είπε «Ναι, αλλά οι δικές μας πουτάνες έχουν τελειώσει και πανεπιστήμιο».

Καλό πτυχίο!pitsirikos.net


1 σχόλιο :

Ανώνυμος είπε...

Δεν υπάρχουν «ΑΕΙ και ΤΕΙ» υπάρχουν τα . Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), όπου εντάσσονται τα Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα και τα Ιδρύματα του Τεχνολογικού Τομέα.
Με λίγα λόγια το σωστό είναι ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) της Χώρας, ή επί το λεπτομερέστερον .στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Αν πάμε στην ιστοσελίδα http://hepnet.upatras.gr/xfiles/pubs/3_2012_rankin.pdf εκεί θα βρούμε τη μελέτη αρ.3/2012 του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΕ) με θέμα «Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)»
Εκεί είναι καταχωρημένα (σελ.10) με τη σειρά κατάταξης όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ (συνολ. αριθμό 64) ανεξάρτητα αν είναι Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, όπως κατατάχθηκαν στην Παγκόσμια αξιολόγηση (Βέβαια η μελέτη – ελληνική γαρ –δεν παραλείπει σε επόμενες σελίδες να τα ξεχωρίσει έτσι για να ‘χουμε και το νου μας ότι δεν είμαστε ίσια και όμοια).
Εκεί θα δούμε κάποια ΤΕΙ να προηγούνται στην κατάταξη από κάποια Πανεπιστήμια.
Ας σταματήσει λοιπόν ο «ενδοεκπαιδετικός ρατσισμός» που βρίσκει συνέχεια και μετά την αποφοίτηση, με θύματα νέους ανθρώπους αποκλείοντάς τους και από την σταδιοδρομία τους και από την προσφορά της γνώσης τους.
Και κάποιοι τοπικοί παράγοντες αντί να διαμαρτύρονται και να οδύρονται που κλείνουν κάποιες σχολές καλόν θα είναι να απαιτήσουν την καταξίωση των σχολών όπως το αξίζουν και αν δεν το αξίζουν να γίνουν ΙΕΚ, ή να καταργηθούν.
ΣΧΕΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ: 3549/2007 (ΦΕΚ 69 Α/20-3-2007)
………………………………………….
Άρθρο 2
Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.
1. α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγμα¬τος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο¬λογικής Εκπαίδευσης.
β) Τα εδάφια α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α΄) καταργούνται.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο όρος «Πανεπιστήμια», νοούνται τα ιδρύματα του πανεπιστη¬μιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης.