Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Συνεδρίαση ΔΣ του ΟΠΑ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Τρίτη 31 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00 στην αίθουσα Συνεδρίασης του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Νέας Προποντίδας όπου θα συζητηθεί το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και θα ληφθεί σχετική απόφαση:


1.Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων των ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι:
Οι πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του Δ.Σ. Επειδή ο φορέας πρέπει άμεσα να ανταποκριθεί σε αντίστοιχες δαπάνες καλείται το αρμόδιο όργανο να λάβει σχετική απόφαση.
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Χατεδάκης
Δεν υπάρχουν σχόλια :