Σάββατο, 7 Ιουλίου 2012

Συνεδρίαση Δ.Σ. 11/07/2012

Την Τετάρτη 11/07/2012 και ώρα 8.00 μμ θα γίνει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα:
1.Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου, έτους 2012. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
2.Αποδοχή χρηματοδότησης για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Ν. Μουδανιών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
3.Συμπλήρωση- διόρθωση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρίγλιας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
4.Αίτηση παραχώρησης του υπ' αριθμ. 179 τεμαχίου του παραλιακού συνοικισμού Ν. Πλαγίων για την κατασκευή αντλιοστασίου στα πλαίσια της μελέτης: “Αποχέτευση Ν. Τρίγλιας- Ν. Πλαγίων- Βιολογικός Σταθμός”. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
5.Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης & διαχείρισης πόρων για την υποστήριξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Προποντίδας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
6.Παράταση της πενταετούς προθεσμίας που προβλέπεται από το υπ' αριθμ. 187 άρθρο παρ. 2 του Ν. 3463/2006 για την ανέγερση οικοδομής στην Τ.Κ. Διονυσίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
7.Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/202 απόφασης του Ο.Π.Α. του Δήμου, σχετικά με την τροποποίηση του προϋπολογισμού του. (κ. Χατεδάκης Α.)
8.Ορισμός ελεγκτών για τον διαχειριστικό έλεγχο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής: κ. Ράνος Ι.)
9.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής. (Εισηγητής: κ. Γιαννακάρας Λ.)
10.Λειτουργία ή μη Κυριακάτικης αγοράς στη Δήμο Ν. Προποντίδας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ)
11.Διεξαγωγή δημοπρασίας για εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Κ. Ν. Καλλικράτειας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
12.Αλλαγή θέσης περιπτέρου στα Ν. Μουδανιά. (Εισηγητής: Δήμαρχος, ως Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)
13.Έκδοση ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
14.Ανανέωση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
15.Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης άσκησης υπαίθριου εμπορίου και ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας. (Εισηγητής: κ. Καρράς Εμμ.)
16.Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο κάτοικο του Δήμου. (Εισηγητής: Πρόεδρος)
17.Αιτήσεις ιδιωτών. (Εισηγητής: κ. Πασσαλής)Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας

Σωτήριος ΣαπουντζήςΔεν υπάρχουν σχόλια :