Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 Διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την αποκατάσταση των ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη.

 Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 829.617,32€.


Εντάχθηκε πρόσφατα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων το έργο:«Αποκατάσταση ζημιών στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, Δήμου Αριστοτέλη».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 829.617,32€.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το αλιευτικό καταφύγιο του Στρατωνίου την περίοδο από 5 ως 7 Φεβρουαρίου 2012.
Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην περιοχή επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρότατους ανέμους, καθώς και υπερβολικά μεγάλους κυματισμούς.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών ζημιών στο τελευταίο τμήμα του προσήνεμου μόλου, το οποίο ήταν αθωράκιστο, καθώς υπήρχε πρόθεση να κατασκευαστεί κρηπίδωμα εσωτερικά του λιμανιού, με ράμπα προσέγγισης σκαφών και τοιχίο από σκυρόδεμα προστασίας από την πλευρά του πελάγους.
Οι φθορές συνίστανται στη μετακίνηση πετρωδών υλικών και φυσικών ογκόλιθων προς τη μεριά του λιμανιού, τα οποία διασκορπίστηκαν στο χώρο σε επαφή με μέρος του κρηπιδώματος και στη λεκάνη, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση επιβεβλημένη και επείγουσα, για το προφανές της ασφάλειας των ελλιμενιζόμενων σκαφών.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα αποκατασταθούν πλήρως οι σοβαρότατες ζημιές που προκλήθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου.
Με την προστασία του αλιευτικού καταφυγίου Στρατωνίου θα αυξηθούν σημαντικά τα ελλιμενιζόμενα σκάφη κατά τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο.
Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής:
«Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι, για την αποκατάσταση των σοβαρότατων ζημιών που υπέστη το Λιμάνι του Στρατωνίου.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση, σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο για τη Χώρα μας, να εντάξουμε για χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους ένα σημαντικό έργο για το Δήμο μας.
Πρόκειται για ένα έργο μείζονος τουριστικής και αναπτυξιακής σημασίας. Η ολοκλήρωσή του θα προσδώσει επιπλέον προστιθέμενη αξία στο τοπικό τουριστικό προϊόν.
Στόχος μας είναι η προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες ελλιμενισμού.
Ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε σύντομα τις απαιτούμενες εργασίες, προκειμένου να παραδώσουμε το αλιευτικό καταφύγιο Στρατωνίου, πλήρως αποκατεστημένο, στους κατοίκους και επισκέπτες του Στρατωνίου».


Δεν υπάρχουν σχόλια :