Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πλατείας Γιανούδενας και παρακείμων κοινόχρηστων χώρων Αρναίας

- Διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την ανάπλαση της πλατείας Μουσείου Υφαντικής (πρώην Γιαννούδενας) και των παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας.

- Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 189.459,42€.

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μουσείου Υφαντικής (πρώην Γιαννούδαινας) και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας, Δήμου Αριστοτέλη».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 189.459,42€.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά παρεμβάσεις για την ανάπλαση και διαμόρφωση της πλατείας του Μουσείου Υφαντικής (πρώην Γιαννούδενας) και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου διώροφης παραδοσιακής οικίας, ιδιοκτησίας του Δήμου Αριστοτέλη, στην οποία στεγάζεται το Μουσείο Υφαντικής, των παρακείμενων ελεύθερων δημόσιων χώρων και του δρόμου που υπάρχει σε επαφή με το κτίσμα.
Οι αναπλάσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία πλακόστρωτων και λιθόστρωτων επιφανειών (καλντερίμια), την κατασκευή σκαλών και τη διαμόρφωση επικλινούς τμήματος, την τοποθέτηση ξύλινης κουπαστής για την εξυπηρέτηση των περιπατητών, την τοποθέτηση καθιστικών (ξύλινα παγκάκια), την κατασκευή παρτεριών και την οριοθέτηση σημείων όπου θα γίνει φύτευση δέντρων.
Με την ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί η διαμόρφωση, η ανάδειξη και η λειτουργική διευθέτηση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων, σε ένα από τα πλέον αξιόλογα σημεία του παραδοσιακού οικισμού της Αρναίας.

Με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Χρήστος Πάχτας ανέφερε τα εξής:
«Με την ένταξη του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μουσείου Υφαντικής (πρώην Γιαννούδαινας) και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Αρναίας», διασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για αναπλάσεις που αφορούν την αισθητική και τη λειτουργικότητα των συγκεκριμένων χώρων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συγκεκριμένη περιοχή του οικισμού της Αρναίας έχει ήδη αναδειχθεί ένα ομοιογενές σύνολο παραδοσιακών κατοικιών και βρίσκονται τα δύο Μουσεία Ιστορικό-Λαογραφικό και Υφαντικής.
Ουσιαστικά με την παρέμβαση μας αυτή αλλά και με άλλες δράσεις που σχεδιάζουμε στην συγκεκριμένη περιοχή, όπως η δημιουργία Μουσείου Μελιού, το οποίο ευελπιστούμε να ολοκληρώσουμε σύντομα, στοχεύουμε στη δημιουργία μιας σημαντικής πολιτιστικής διαδρομής.
Στόχος μας είναι η ανάδειξη του πλούσιου παραδοσιακού αποθέματος και η αξιοποίηση της μοναδικής πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς τόσο της Αρναίας, που αποτελεί έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς οικισμούς, όσο και γενικότερα του Δήμου Αριστοτέλη.
Παράλληλα, καταβάλλουμε σημαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά την ανάδειξη των επισκέψιμων χώρων μας και τη δημιουργία νέων, καθώς και την τουριστική προβολή της περιοχής, ώστε τα επόμενα χρόνια η Αρναία και η ευρύτερη περιοχή να αποτελέσει σημαντικό προορισμό ορεινού τουρισμού».Ιερισσός, 09/05/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια :